Tuesday, March 31, 2009

Peperiksaan Akhir Semester Januari 2009

Posted by Zuraini Abdul Rahman March 31, 2009

The January 2009 Semester final exam will be held from April 1, 2009 to April 26, 2009. As usual students of OUM Perak are advised to check their time table and exam location before their exam.For this semester, two locations will be used for the exam; OUM Perak at Jln Lim Bo Seng and 6th Floor Bangunan Perak Techno Trade Center (PTTC) at Meru Raya, next to Jelapang Toll Plaza. Students are also advised to survey the locations prior to exam in order to avoid unnecessary delay and anxiety. For the benefits of all students, below please find the location map of both locations:

OUM Perak @ Jln Lim Bo Seng: (Click on the picture to enlarge it)


PTTC @ Meru Raya:(Click on the picture to enlarge it)


Entrance to PTTC Building:


Students are advised to adhere to the exam rules and regulations strictly. Please take note of the following:

Jadual Peperiksaan

1. Semak dan muatturunkan Jadual Peperiksaan Semester yang dipaparkan dalam laman web OUM. Pastikan tarikh, waktu dan lokasi peperiksaan bagi kursus berkenaan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh peperiksaan. Calon yang menghadiri peperiksaan bagi sesuatu kursus berkenaan tersilap membaca jadual waktu akan diberi markah sifar bagi kursus berkenaan.

Dokumen Yang Perlu

2. Bawa bersama Kad Pengenalan, Kad Matrikulasi dan Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan ke dewan peperiksaan.

[Perhatian: Pelajar tanpa Kad Pengenalan/Kad Matrikulasi/Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.]

PERINGATAN: Jangan tulis apa-apa nota pada kedua-dua muka Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan. Calon yang berbuat demikian akan dianggap telah melanggar peraturan peperiksaan OUM dan tindakan tatatertib keras akan dikenakan di atas pelajar berkenaan .

Penyelewengan

3. Calon tidak boleh melakukan mana-mana penyelewengan seperti berikut :

(1) Memberi atau menerima atau memiliki sebarang maklumat yang ada hubungan dengan soalan peperiksaan sebelum atau semasa peperiksaan untuk kursus tersebut; atau

(2) Mengambil, mengubah, menyembunyikan, merosak, atau memusnahkan sebarang bahan yang ada kaitan dengan persediaan atau penyempurnaan tugasan kursus atau peperiksaan.

LARANGAN

4. Calon TIDAK DIBENARKAN sama sekali :

(a) Membawa masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan,
 apa-apa buku, kertas, gambar, nota,
 kotak atau beg pensil (lain daripada jenis kotak atau beg pensil buatan plastik transparen yang mana alattulis didalamnya boleh dilihat dengan jelas),
 sampul mesin pengira,
 barang makanan/minuman,
 telefon bimbit, ipod, personal digital assistan) (pda), pager, kamera, komputer, kad magnetik, modul dengan memori, komputer dan kamus kecuali buku, kertas, dokumen, gambar atau alat lain yang dibenarkan oleh Ketua Pengawas Peperiksaan berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh pihak OUM bagi sesuatu kertas peperiksaan berkenaan.

(b) Mesin pengira yang boleh diprogramkan iaitu berkeupayaan mengimput, menyimpan dan menunjukkan teks melebihi satu baris, simbol, matematik expressions, teks equation atau alphabetic formulae.

(c) Makan, minum atau merokok semasa di dalam Dewan/Bilik Peperiksaan;

(d) Berhubung dengan mana-mana calon lain dengan apa cara sekalipun semasa di dalam Dewan/Bilik Peperiksaan; dan

(e) Menulis apa-apa nota pada kedua-dua muka Surat Kebenaran Menduduki
Peperiksaan, sampul mesin pengira, pemadam getah, pembaris, tangan, jari, lengan, kain baju, dsb.

NOTA PENTING : HUKUMAN BERAT AKAN DIKENAKAN BAGI PELANGGARAN PERENGGAN 3 DI ATAS.

Alat Tulis

5. Pinjaman alat tulis dan mesin pengira daripada calon lain atau pengawas tidak dibenarkan semasa peperiksaan. Calon yang meminjam alat tulis atau mesin pengira daripada calon lain semasa peperiksaan akan dianggap sebagai telah melanggarkan peraturan peperiksaan dan akan dijatuhkan hukuman tatatertib menurut peraturan yang sedia ada.

Waktu Melaporkan Diri Di Dewan/Bilik Peperiksaan

6. Calon hendaklah berada di luar Dewan/Bilik Peperiksaan berkenaan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) minit sebelum peperiksaan bermula. Ketua Pengawas Peperiksaan akan membenarkan calon masuk ke dalam Dewan/Bilik Peperiksaan kira-kira dua puluh (20) minit sebelum peperiksaan bermula. Apabila dibenarkan, calon hendaklah masuk dengan tertib melalui pintu masuk dan mengikut cara yang diarahkan oleh Ketua Pengawas Peperiksaan.

Pakaian

7. Semasa di dalam dewan/bilik peperiksaan, calon hendaklah berpakaian kemas. Selipar dan pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan. Perhatian: Ketua Pengawas boleh menhalang mana-mana calon yang tidak berpakaian kemas, masuk ke dalam dewan /bilik peperiksaan.

Hadir Lewat Peperiksaan

8. Calon yang hadir peperiksaan sesuatu kertas tidak lebih tiga puluh (30) minit daripada waktu bermula peperiksaan kertas itu boleh dibenarkan mengambil peperiksaan berkenaan tetapi tidak akan diberikan masa tambahan.

Calon yang hadir peperiksaan bagi sesuatu kertas lebih tiga puluh (30) minit daripada waktu bermula peperiksaan kertas itu tidak akan dibenarkan masuk ke Bilik/Dewan Peperiksaan dan seterusnya tidak boleh menduduki peperiksaan berkenaan.

Arahan Semasa Dalam Dewan/Bilik Peperiksaan

9. Calon dikehendaki :

(1) SENTIASA mematuhi segala arahan peperiksaan Ketua Pengawas dan Penolong Ketua Pengawas. Dalam hal ini, jika Ketua Pengawas mengesyaki bahawa calon telah membawa masuk nota atau barang larangan ke dalam dewan/bilik peperiksaan serta cuba menyembunyikannya dengan cara yang menimbulkan syak wasangka, Ketua Pengawas berkuasa melakukan pemeriksaan fizikal di atas calon dan/atau mengarah calon menyerahkan nota atau barang larangan berkenaan. Apabila diarahkan berbuat demikian, calon dikehendaki memberi kerjasamanya jika tidak, Ketua Pengawas akan membuat laporan dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap calon berkenaan;

(2) Mengambil tempat duduk di kawasan yang disediakan bagi kertas peperiksaan masing-masing;

(3) Meletak Kad Pengenalan, Kad Matrikulasi dan Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan di bahagian atas sebelah kanan meja untuk pemeriksaan pengawas;

(4) Mengisi Slip Kehadiran Peperiksaan pada muka hadapan buku jawapan yang diedarkan dengan maklumat yang perlu, menandatangani dan menceraikan Slip Kehadiran Peperiksaan dari buku jawapan kemudian meletakkan Slip itu di bahagian atas sebelah kanan meja;

(5) Membaca dan mematuhi arahan tercetak pada muka hadapan buku jawapan dan kertas jawapan objektif (jika dibekalkan);
.
(6) Menulis nombor matrikulasi (bukan nama), kod dan tajuk kursus serta maklumat lain yang perlu di muka hadapan buku jawapan.

(7) Menulis nombor siri kursus yang betul bagi kursus berkenaan dalam ruang kosong di atas kotak untuk pengisian nombor matrikulasi ( bertanda X dalam contoh ) pada buku jawapan. Nombor siri bagi setiap kursus yang diambil oleh pelajar telah dicatatkan setentang kursus berkenaan dalam Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan. ( bertanda dengan panah dalam contoh )

(8) Mengguna PENSIL 2B SAHAJA untuk menulis maklumat yang perlu dan menghitamkan kotak berkenaan dalam kertas jawapan objektif (jika dibekalkan).

Arahan Semasa Kertas Soalan Diedarkan

[Perhatian: kertas soalan akan diedarkan oleh pengawas kira-kira sepuluh (10) minit
sebelum waktu bermula peperiksaan bagi sesi pagi dan sesi petang.

10. (1) Semasa kertas soalan diedarkan, calon tidak boleh membuka kertas soalan atau memulakan apa-apa jawapan dalam buku jawapan sehingga diarahkan oleh Ketua Pengawas;

(2) Apabila Ketua Pengawas telah memberi arahan untuk membuka kertas soalan, calon hendaklah:

(a) Memastikan kod kertas soalan yang diterima adalah betul dan bilangan muka surat kertas soalan adalah lengkap;

(b) Memberitahu Pengawas dengan serta merta, sekiranya kertas soalan salah diterima atau bilangan muka surat tidak lengkap; dan

(c) Menunggu pengumuman Ketua Pengawas untuk mula menjawab kertas soalan.

Keluar/Masuk Dewan/Bilik Peperiksaan Semasa Peperiksaan

11. Calon tidak boleh meninggalkan Dewan/Bilik Peperiksaan dalam masa:

(a) tiga puluh (30) minit yang pertama dari waktu bermula peperiksaan bagi sesi pagi atau sesi petang; dan

(b) lima belas (15) minit sebelum peperiksaan berakhir.

12. Jika calon ingin keluar sebentar (tidak melebihi lima (5) minit) daripada Dewan/BilikPeperiksaan, beliau hendaklah mengangkat tangan dan mendapat bantuan pengawas peperiksaan untuk sentiasa mengiringi beliau (calon).

Arahan Semasa Peperiksaan Sedang Berjalan

13. Semasa peperiksaan sedang berjalan, calon TIDAK DIBENARKAN sama sekali :

(1) Mempunyai, menggunakan dan/atau merujuk kepada apa-apa bahan rujukan atau nota yang tidak dibenarkan di dalam Dewan/Bilik peperiksaan atau semasa dibenarkan keluar sebentar dari Dewan/Bilik peperiksaan;

(2) Menerima apa-apa buku, kertas, gambar, nota, kotak pensil, telefon bimbit, personal digital assistant, programmable calculator atau sebarang alat dari mana-mana orang lain kecuali buku, kertas, dokumen, gambar atau alat-alat lain yang dibenarkan oleh Ketua Pengawas Peperiksaan berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh pihak OUM bagi sesuatu kertas peperiksaan;

(3) Berhubung dengan mana-mana calon lain semasa peperiksaan berlangsung dengan apa cara sekalipun;

(4) Memberi atau menerima sebarang bantuan daripada calon atau pihak lain yang berkaitan dengan peperiksaan.

(5) Menceraikan sebarang muka jawapan daripada buku jawapan peperiksaan OUM. Calon dinasihatkan menyediakan semua rangka atau draf jawapan yang mana perlu, dalam muka surat kosong pada kertas soalan berkenaan.

NOTA PENTING : HUKUMAN BERAT AKAN DIKENAKAN BAGI PERENGGAN 13 (1) - 13(5) DI ATAS.

Arahan Selepas Tamat Peperiksaan Sesuatu Kertas

14. Selepas tamat peperiksaan, calon hendaklah :

(1) Berhenti menulis apabila diarahkan berbuat demikian oleh Ketua Pengawas;
(2) Memastikan kertas graf, buku jawapan tambahan serta kertas jawapan lain (selain daripada kertas jawapan objektif), jika dibekalkan atau digunakan, diletakkan di dalam buku jawapan dan diikat kuat dengan benang yang dibekalkan;
(3) Memastikan nombor matrikulasi, nombor siri kursus, kod/tajuk kursus dan nombor soalan yang dijawab, ditulis dengan betul dalam ruang berkenaan pada muka hadapan buku jawapan dan juga ditandakan dengan tepat pada kertas jawapan objektif (jika dibekalkan).

(4) Meletakkan (bukan ikat) kertas jawapan objektif (jika dibekalkan), di dalam buku jawapan;

(5) Memastikan buku jawapan dan kertas jawapan objektif (jika dibekalkan) telah dikutip daripada mejanya oleh pengawas;

(6) Duduk di meja masing-masing dan JANGAN KELUAR dari Dewan/Bilik Peperiksaan sehingga diarahkan berbuat demikian oleh Ketua Pengawas Peperiksaan; dan

(7) Memastikan tidak terbawa keluar dari Dewan/Bilik Peperiksaan, buku jawapan/kertas lain yang telah digunakan dan/atau buku jawapan/ kertas yang tidak digunakan atau rosak.

Jatuh Sakit Semasa Peperiksaan

15. Calon yang tiba-tiba jatuh sakit atau mengalami masalah kesihatan kemudian tidak berupaya mengambil atau meneruskan dengan peperiksaan bagi kertas peperiksaan berkenaan, hendaklah melaporkan keadaannya kepada pengawas dengan segera. Selepas peperiksaan, calon dinasihatkan berjumpa doktor dengan seberapa segera.

Laporan perubatan hendaklah dihantarkan kepada Timbalan Pengurus Besar (Peperiksaan), Unit Peperiksaan dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada satu minggu selepas tarikh akhir peperiksaan semester berkenaan.

Penarikan Diri Daripada Peperiksaan

16. Pelajar yang tidak ingin menduduki peperiksaan mana-mana kursus dalam sesuatu semester atas sebab-sebab tertentu, dinasihatkan menarik diri daripada peperiksaan kursus berkenaan dengan mengemukakan permohonan bertulis kepada Unit Peperiksaan tidak lewat tiga minggu daripada tarikh mula peperiksaan berkenaan. Calon yang tidak menarik diri secara rasmi daripada peperiksaan atau tidak menduduki peperiksaan sesuatu kursus yang didaftarkan akan diberikan gred F bagi kursus berkenaan.

Tidak Menduduki Peperiksaan Semester Dengan Alasan

17. Calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan atas sebab yang boleh diterima seperti perubatan, urusan rasmi, bencana dan sebagainya, hendaklah memberitahu Unit Peperiksaan secara rasmi dengan seberapa segera. Dokumen sokongan seperti sijil sakit bersama laporan doktor, surat pengesahan majikan, laporan polis dan sebagainya yang mana berkenaan, hendaklah dikemukakan bersama.

Bagi permohonan yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa OUM, calon akan di diberikan gred I – Incomplete untuk kursus berkenaan. Bagi mana-mana kursus yang diluluskan gred I - Incomplete, calon hendaklah menduduki peperiksaan ulangan dalam tempoh setahun.

Pelanggaran Peraturan Peperiksaan OUM - HUKUMAN

18. Calon yang didapati telah melanggar mana-mana daripada Peraturan Peperiksaan OUM, akan dibicarakan dan jika sabit kesalahannya, maka Jawatankuasa Tatatertib dan Disiplin Pelajar OUM boleh mengenakan mana-mana satu, atau apa-apa kombinasi hukuman-hukuman berikut :

(a) Surat amaran;
(b) Markah sifar (0) bagi kursus berkenaan (termasuk kerja kursus);
(c) Dibatalkan keputusan bagi keseluruhan peperiksaan semester yang terbabit;
(d) Dibatalkan keputusan bagi keseluruhan peperiksaan dan diberhentikan daripada pengajian; atau
(e) Digantung pengajian selama satu tempoh yang difikirkan patut;
(f) Disingkirkan daripada Universiti.
(g) Hukuman-hukuman lain yang setimpal.


UNIT PEPERIKSAAN
REGISTRI, OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

Monday, March 30, 2009

Exam Coaching Workshop @ OUM Perak

March 30, 2009

These are part of the final year students under the Ministry of Education program undertaking the Multimedia Application Development course

En. Yusni, a Lead Tutor, conducted the English for Oral Communication workshop

A total of 158 students of Open University Malaysia (OUM) from the Perak Regional Learning Center has turned up for the Exam Coaching workshop on Saturday March 28 and Sunday March 29.

Part of the students attending the Learning Skills for ODL workshop

The workshop was facilitated by experienced tutors chosen to conduct exam coaching on 5 subjects; Learning Skills for Open and Distance Learners, English for Oral Communication, Management Mathematics, Preparatory Mathematics and Multimedia Application Development.

Richard Ng, Director of OUM Perak, was also involved in conducting the Learning Skills workshop

These students will be sitting for their January 2009 final semester exam which begins on April 1 until April 26.

Students were seen paying serious attention during the Management Mathematics workshop

The workshop was also conducted nation wide in all OUM's location for benefits of its students. The workshop was fully sponsored by the Center for Student Management of OUM.

Saturday, March 28, 2009

Job cuts least hit Perak - Star

March 28, 2009

PERAK is least affected by the retrenchment of workers because there are not many factories involved in the electronics and electrical sector in the state.

Human Resources Minister Datuk Dr Subramaniam said the most affec-ted states were Johor, Selangor and Penang.

“This is because there are many factories operating in that particular sector in those states,” he told newsmen on Thursday after opening a new wing of Teleflex Medical Sdn Bhd, a plant which manufactures medical devices at the Kamunting Industrial Estate in Taiping.

He said 778 workers in Perak lost their jobs following the closure of 16 companies between October and March.

Of this, he said, 10 companies were deemed small ones as they employed fewer than 15 workers.

Dr Subramaniam accompanied by the plant's group president Ernest Wasser, testing a medical device in the event.

He said 12 companies in Perak retrenched 697 workers during the period, including 498 workers who opted for the voluntary separation scheme.

Dr Subramaniam said he was happy that Teleflex Medical Sdn Bhd would hire another 200 people following the expansion.

The company currently has a workforce of 2,000 people.

Sunday, March 22, 2009

Preview @ Panorama Hotel Taiping

Sunday March 22, 2009

Another preview on programs offered by OUM was conducted at Panorama Hotel in Taiping today. The preview started at 2.00pm sharp.

Participants were briefed by Richard NgThough it was raining heavily before the start of the preview, but this did not stop 45 people from attending the preview. As usual, the preview started with a video presentation on OUM.

Ahmad Fahmi was busy handling applications from prospective students

Richard Ng, with the assistance of Ahmad Fahmi and Sharizal, conducted the preview. Participants were briefed on the programs offered at OUM and how they could qualify for the programs of their choice via Open Entry Test.

Sharizal (in Orange shirt)was busy entertaining two prospective students on about the programs offered

Participants were given opportunity to ask questions at the end of preview. Many did not hesitate to ask. Participants have shown high enthusiasm and great interest. The OUM's team were busy providing counseling to prospective students.

It was really a busy session but it is worth it.

8 participants submitted their applications for various program with many submitting in the next few days.

Preview @ OUM Perak

A preview was held at OUM Perak Jln Lim Bo Seng in conjunction with its open day on March 21, 2009.

Richard Ng was briefing the participants on the courses offered at OUM

The preview started at 10am and was attended by 54 people. The preview started with a video presentation on Open University Malaysia's learning environment. Richard Ng, Director of OUM Perak took the stand and briefed the participants on the courses offered at OUM and Open Entry.

Part of the participants who came for the preview

At the same time there are over 20 other prospective students who were busy making enquiries and also to submit their applications for the coming May Semester intake. 4 applicants set for the Open Entry Test and passed.

Friday, March 20, 2009

Previu @ Majlis Agama Islam Perak

Satu sesi previu telah diadakan pada 19 Mac 2009 untuk staf Majlis Agama Islam Perak (MAIP). Previu tersebut yang diadakan di Bangunan MAIP di Ipoh telah dihadiri oleh 120 orang.

Previu yang dikendalikan oleh Pengarah OUM Perak, Richard Ng, bermula pada jam 3.30ptg sehingga 4.30ptg. Para peserta previu telah diberi taklimat mengenai latar belakang OUM, program yang sesuai untuk para peserta, cara untuk memohon serta syarat-syarat permohonan.

Berikut adalah antara gambar-gambar yang sempat dirakamkan:Thursday, March 19, 2009

Lawatan Kunjungan Hormat ke Pejabat YB Exco Pendidikan Tinggi Perak

Pihak OUM Perak telah membuat satu lawatan kunjungan hormat ke pejabat Exco Pelajaran, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Perak pada 10 Mac 2009. Rombongan OUM Perak yang terdiri daripada Pengarahnya, Richard Ng beserta dua orang penolong pengarahnya iaitu Puan Zuraini Abdul Rahman dan Sdra Ahmad Fahmi telah diatur oleh Sdra Azhari iaitu salah seorang pelajar OUM Perak yang juga Pengerusi cawangan Pemuda UMNO Perak.

YB Mohd Zahir (dua dari kiri) bersama (dari kiri) Puan Zura, Richard Ng dan Sdra Azhari

Rombongan OUM Perak ini telah disambut oleh YB Mohd Zahir Abdul Khalid. YB Mohd Zahir adalah sahabat kepada Richard Ng semasa YB Mohd Zahir bertugas dengan Universiti Teknologi Petronas dan Richard Ng adalah Pengarah Kumpulan Kolej Sarjana.

Bagi pihak OUM, Richard Ng mengucapkan tahniah kepada YB atas perlantikannya sebagai ahli Exco yang baru. Semasa pertemuan selama setengah jam itu, perbincangan berkisar sekitar peranan yang boleh dimainkan oleh OUM bagi membantu kerajaan negeri Perak Darul Ridzuan dalam membangunkan modal insan serta meningkatkan tahap ekonomi negeri.YB Mohd Zahir juga berjanji akan membantu OUM dalam menggalakkan kakitangan kerajaan untuk menaiktaraf mereka di samping menimba ilmu pengetahuan bagi meningkatkan produktiviti mereka.

Wednesday, March 11, 2009

Preview @ Tambun Army Camp

March 11, 2009

This morning a group of us left OUM Perak at 8.00am to set up a preview which has been arranged by Sdra Ahmad Fahmi, our marketing executive, with the officer in charge Capt Jaya Letchumi.

Staff of OUM Perak were busy handling the registration of participants for the preview.

The preview was held at the camp's hall next to Pernama at Jalan Ashby. 54 officers including the Camp Commandant Major Affendy, Capt Jaya and Capt Khairul Nisa attended the preview.

Richard Ng was conducting the preview on courses offered at OUM

The preview which started at 9.15am was conducted by the Director of OUM Perak, Richard Ng. Participants were briefed about OUM's background, courses offered, mode of learning as well as how they could enroll into the program. Participants were also briefed on the second opportunity offered to working adults to pursue their tertiary education via life long learning.

Part of the participants of the preview

Capt Khairul Nisa (2nd from left) and Capt Jaya (3rd from left) attending the preview

The preview ended at 10.30am and participants were treated to a breakfast prepared by the army camp.

Major Affendy (centre) with Capt Jaya (left) and Richard Ng (right) were having breakfast after the preview

Army officers who attended the preview were treated with breakfast

One for the album. From left: Puan Ros, Korporal Fazli, Richard Ng, Major Affendy, Puan Murni and Puan Zura

On behalf of OUM Perak, we wish to thank Major Affendy for his support in allowing us to conduct the preview. We also like to thank Capt Jaya for her untiring effort in making all the necessary arrangement.

Lagi Gambar Sempena Lawatan Tan Sri Presiden ke OUM Perak

Berikut adalah gambar-gambar semasa lawatan YBhg Tan Sri Presiden OUM tempohari:

Duduk dari kiri: Tan Sri Dr Anuwar Ali (Presiden/Naib Canselor OUM), Prof. Dr. Mansor Fadzil (Naib Presiden Kanan OUM), Prof. Dr. Latifah Abdol Latif (Pengarah Pusat Pengurusan Pelajar OUM) dan Prof. Madya Dr. Widad (Dekan, Fakulti Pendidikan dan Bahasa).

Sebahagian dari pelajar PP Perak yang hadir ke Majlis Dialog dengan Tan Sri Presiden

Sebahagian lagi pelajar yang hadir

Tan Sri Presiden dan Naib Presiden Kanan OUM sedang bersarapan pagi dengan staf serta Tutor Kanan OUM Perak

Sesi dialog bersama tutor OUM Perak

YBhg Tan Sri Presiden sedang menyampaikan ucapan kepada para tutor

Sesi perjumpaan dengan para pelajar PPT Greentown

Sebahagian dari pelajar PPT Greentown yang hadir dalam majlis dialog

Jamuan makan tengahari bersama Tan Sri Presiden

Bermacam-macam masakan kampung telah dihidangkan untuk para tetamu kita

Nak apa lagi Ros?

Sunday, March 1, 2009

Majlis Dialog Bersama Tan Sri Presiden @ OUM Perak

YBhg Tan Sri (berdiri, kiri), Prof. Mansor (berdiri, tengah) dan Prof. Latifah (berdiri, kanan) sedang beramah mesra dengan para pelajar

Tanggal 28 Februari 2009 merupakan satu detik manis dalam sejarah OUM Perak kerana dapat bersua muka dengan YBhg Tan Sri Dr. Anuwar Ali (Presiden/Naib Canselor OUM), Prof. Dr. Mansor Fadzil (Naib Presiden Kanan), Prof. Dr. Latifah Abdol Latif (Pengarah Pusat Pengurusan Pelajar), Prof. Madya Dr. Widad (Dekan, Fakulti Bahasa dan Pendidikan), Prof. Madya Dr. Santhi (Pengarah, Pusat Pembangunan dan Pengurusan Tutor) serta Datin Halimatholhanin (Pengarah, CIDT) dalam satu majlis dialog bersama pelajar dan tutor.

YBhg Tan Sri serta rombongan tiba di OUM Perak di Jln Lim Bo Seng tepat pada jam 8.00pg walaupun majlis telah dijadualkan bermula pada jam 8.15pg. Sementara menanti majli dimulakan, YBhg Tan Sri dan Prof. Mansor sempat beramah mesra dengan para pelajar yang hadir awal.

YBhg Tan Sri Anuwar Ali sedang menyampaikan ucapannya pada para pelajar yang hadir

Majlis dimulakan dengan lagu nyanyian Lagu Negaraku dan diikuti dengan Lagu OUM. Majlis kemudiannya diteruskan dengan ucapan aluan dari Pengarah OUM Perak, Richard Ng. Seterusnya tiba glilirian YBhg Tan Sri untuk memberi ucapan. Dalam ucapan beliau, YBhg Tan Sri telah menyentuh beberapa aspek mengenai pembelajaran secara ODL dan menyeru kepada pelajar supaya bekerja keras untuk berjaya dalam pelajaran mereka.

Prof. Latifah sedang bergambar dengan pelajar-pelajar program nursing

Beliau turut berkongsi dengan para pelajar mengenai budaya kerja di Jepun di mana beliau baru sahaja kembali ke tanahair selepas membuat lawatan ke universiti Saka Gakkai International di Jepun.

YBhg Tan Sri turut memberitahu pelajar bahawa OUM akan sentiasa memberi penekanan kepada perkhidmatan serta kemudahan kepada pelajar agar pelajar sentiasa selesa belajar di OUM.

Salah seorang pelajar OUM program BETESL iaitu Puan Rosnah sedang bertanyakan sesuatu kepada YBhg Tan Sri

Prof. Mansor turut memberi sedikit ucapan ringkas mengenai rancangan OUM untuk memperkenalkan ujian objektif bagi menggantikan tugasan serta menjadikan semester Mei sebagai semester bias di mana para pelajar dibenarkan mengambil 3 subjek. Ini bermakna jangkamasa tamat pembelajaran akan menjadi lebih pendek.

Pada jam 9.15pg para pelajar dan tutor telah dihidangkan dengan jamuan ringan.

YBhg Tan Sri sedang menyampaikan ucapan kepada para tutor yang hadir

YBhg Tan Sri dan Prof. Mansor turut mengadakan sesi dialog dengan tutor dari am 9.45pg hingga 10.30pg dan kemudian diikuti dengan sesi dialog dengan pelajar pasca ijazah.

YBhg Tan Sri dan Prof. Mansor sedang beramah mesra dengan pelajar pasca ijazah

Prof. Madya Dr. Santhi sedang memberikan taklimat kepada para tutor

Pada jam 11.15pg, kami pun bertolak ke PPT Greentown untuk sesi dialog dengan para pelajar di sana. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan oleh salah seorang wakil pelajar iaitu saudara Norazhar Kassim. Ianya kemudian diikuti oleh ucapan YBhg Tan Sri. Sesi dialog ini tamat pada jam 12.15pg.

Prof. Mansor sedang menyampaikan ucapan kepada para pelajar PPT Greentown

Ucapan dari wakil pelajar PPT Greentown, Sdra Norazhar Kassim

YBhg Tan Sri serta rombongan kemudian telah diraikan dalam satu majlis makan tengahari bersama staf OUM Perak. Berbagai hidangan masakan Perak seperti tempoyak, ikan keli goreng tumis, ayam goreng, gulai tempoyak ikan patin serta ulam telah disediakan.

Gambar kenangan. Dari kiri: Hamidnoh, Datin Hanin, Dr. Widad, Dr. Santhi, Tan Sri Anuwar Ali, Prof. Mansor, Prof. Latifah, Richard Ng dan Wan Kamaruddin

Selepas makan tengahari, kami pun bertolak ke satu lagi pusat pembelajaran tempatan iaitu Institut Perguruan Ipoh yang terletak di Ulu Kinta. Pada jam 2.00ptg, kami pun tiba di situ untuk berjumpa dengan pelajar-pelajar program SMP. YBhg Tan Sri dan Prof. Mansor turut memberi ucapan kepada pelajar dan tutor dan menasihati pelajar supaya bekerja keras untuk berjaya dalam pembelajaran mereka.

YBhg Tan Sri sedang berucap di hadapan pelajar-pelajar SMP di Institut Perguruan Ipoh

Pada jam 2.45ptg kami pun bertolak semula ke OUM Perak di Jln Lim Bo Seng. Sebelum bertolak kembali ke Kuala Lumpur, YBhg Tan Sri mengucapkan terima kasih kepada semua staf OUM Perak dan memberi pesan supaya sentiasa menjaga pelajar-pelaja kita dengan baik.

Sesungguhnya lawatan YBhg Tan Sri serta rombongan telah dapat menjalinkan hubungan silaturahim dengan para pelajar dan tutor serta staf OUM Perak. Para pelajar dan Tutor yang hadir amat bertuah kerana jarang sekali mendapat peluang untuk mengenali dengan lebih rapat lagi pihak pengurusan tertinggi OUM.

Bagi pihak seluruh warga OUM Perak, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada YBhg Tan Sri serta rombongan, semua pelajar dan tutor serta staf OUM Perak kerana telah sama-sama menjayakan majlis ini.