Thursday, August 11, 2011

Topik Fokus untuk OUMH1103 Peperiksaan Akhir Mei 2011

Peperiksaan akhir untuk subjek OUMH1103 semester Mei 2011 ialah pada 14 Ogos 2011 2ptg hingga 5.10ptg.

Format peperiksaan akhir adalah seperti berikut:

Bahagian A - 5 soalan pendek - jawab semua (5 x 4 = 20 markah)
Bahagian B - 4 soalan subjektif - jawab 3 sahaja (3 x 20 = 60 markah)
Bahagian C - 2 soalan esei - jawab 1 sahaja (1 x 20 = 20 markah)

Berikut adalah slaid untuk tajuk pilihan setiap topik:

OUMH1103 Exam Focus for May 2011 - Topic 1


OUMH1103 Exam Focus for May 2011 - Topic 2


OUMH1103 Exam Focus for May 2011 - Topic 3


OUMH1103 Exam Focus for May 2011 - Topic 4


OUMH1103 Exam Focus for May 2011 - Topic 5